Uttarakhand Tourism

Tag: new tehri photos

  • photo

    Tehri Dam and New Tehri

  • photo

    New Tehri and Tehri Dam - Aug 06