Uttarakhand Tourism

Tag: tehri photos

  • photo

    Tehri Dam and New Tehri

  • photo

    Tehri Dam - Dec 05